València Podcasting Festival: 1a edició

podcast nova ràdio

Presentació

Es parla molt de la imminent reobertura de la nova televisió pública valenciana però la informació sobre la ràdio es pot mesurar amb compta gotes. La ràdio està reconeguda com un dels mitjans de comunicació social més capaç d’apropar-se a la ciutadania, i a més podria ser la plataforma indònia per començar les emisions de la nova corporació valenciana de mitjans. Perquè aleshores no s’ha articulat un debat al seu voltant? Quin model proposen els governants per a la radiodifusió valenciana?

En aquest context d’orfandat d’una ràdio pública valenciana i amb les ràdios locals força descoordinades i amb prou dificultats per sobreviure, molts professionals creen el seu contingut amb la mirada posada a Internet, gràcies a les xarxes socials. Des de fa un temps proliferen els anomenats ‘podcasts’, amb contingut de tot tipus: de l’actualitat de la pilota valenciana, al cinema, passant per la música, entreteniment, humor…

És per això que Tresdeu.com, amb la complicitat de periodistes, professionals de la ràdio i emprenedors i emprenedores de nous formats radiofònics, convoquem aquesta primera trobada sobre la ràdio que ve. Una jornada per parlar dels nous creadors valencians i les noves plataformes que utilitzen, però també de la ràdio pública que prompte reobrirà, el seu encaix territorial i quin paper tindrà la ciutadania en les noves emissions. Les activitats es realitzaran en un entorn privilegiat, les instal·lacions de Las Naves, espai de creació contemporània, el dissabte 19 de novembre.

mg_1497


Programació

10:00 – 10:30 Presentació de les jornades <Biblioteca>

10:30 – 12:00 Taula Redona: Què és el moviment del podcasting?

20141128_thinkbig_0005

És el podcasting el futur de la ràdio? És ja el present? O és el complement de la ràdio analògica? Ha revolucionat la comunicació? El podcasting (Play On Demand – reproduir quan es demana) és un fenomen del segle XXI i respon a la nova forma de consumir informació. L’audiència segueix un weblog on el contingut és sonor i periòdic: l’escolta quan, on i com vol. Perquè siga possible calen internet i un dispositiu mòbil. Les subscripcions, a més, permeten automatitzar les descàrregues i mantenir l’oient atent a les novetats. Però quina és la seua importància periodísitca i econòmica? Quin és el model de la ràdio per internet? És viable? Actualment hi ha diversos exemples d’èxit al podcasting espanyol, Carne Cruda 2.0 o RadioCable són projectes viables que han aconseguit reunir un bon grapat de seguidors i números positius en els resultats d’exercicis. <Biblioteca>

 • Raúl Terol, periodista i director de Llosa FM
 • Maria Jesus Espinosa, cap de projectes de Podium Podcast (Cadena SER) i ex-subdirectora de l’Extrarradio Podcast.
 • Rocío Gómez, periodista en Carne Cruda, anteriorment Ràdio 3
 • Isaac Baltanás, locutor de ràdio, podcaster i expert en marketing sonor

 

12:00 – 13:30 Taula Redona: Ràdio 3.0 en la nova RTVV
La ràdio 3.0 està revolucionant el món de la ràdio, tant és així que ja ha canviat els hàbits d’escoltar-la. Amb la 3.0 s’està aconseguint abarcar a un públic més extens i donant possibilitats a la ràdio convencional de salvar la seua extinció. Debatrem sobre quina és la cabuda que tindrà la ràdio 3.0 al nou ens autonòmic. Sobre les ràdios locals, les ràdios universitàries. I el futur dels nostres estudiants. <Biblioteca>

 • Júlio Gómez. Director ràdio l’Om de Picassent, President de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes. Vicepresident de la Unió de periodistes.
 • Amàlia Garrigós, periodista i ex-presentadora de Ràdio 9 i El Mural Ràdio.
 • Guillermo López, professor de la UV, periodista i presentador de Halcones y Palomas en Levante TV.
 • Àngels Álvarez, professora en la UCH-CEU i directora de Ràdio UCH

las-naves-podcasting

13:30 -16:00 Dinar i networking

16:00 – 17:00 Podcasting valencià. Experiències a correcuita.
Cinc podcasts valencians expliquen la seua experiència en 5 micro-xarrades de 5 minuts. Quin és el seu projecte i què els motiva a fer-ho? Com fidelitzen els seus oients? Com es financen? Quins són els seus plans de futur? <Collaborative Space>

17:00 – 18:30 Programa especial de ràdio en directe
Presentat per Mario Sancho i Sénia Mulayali, es vertebrarà amb seccions elaborades pels podcasts participants en les jornades: Reportatge cultural, actualitat i humor, viatges i festivals i cinema i series de televisió. <Collaborative Space>

19:00 Cloenda de les jornades. <Collaborative Space>


Presentación

Se habla mucho de la inminente reapertura de la nueva televisión pública valenciana pero la información sobre la radio se puede medir con cuentagotas. La radio está reconocida como uno de los medios de comunicación social más capaz de acercarse a la ciudadanía, y además podría ser la plataforma idónea para comenzar las emisiones de la nueva corporación valenciana de medios. ¿Por qué no se ha articulado un debate a su alrededor? ¿Qué modelo proponen los gobernantes para la radiodifusión valenciana? 

En este contexto de orfandad de una radio pública valenciana y con las radios locales descoordinadas y con bastantes dificultades para sobrevivir, muchos profesionales crean su contenido con la mirada puesta en Internet, gracias a las redes sociales. Desde hace un tiempo proliferan los llamados ‘pódcast’, con contenido de todo tipo: de la actualidad, de la pelota valenciana, al cine, pasando por la música, entretenimiento, humor…

Es por eso que Tresdeu.com, con la complicidad de periodistas, profesionales de la radio y emprendedores y emprendedoras de nuevos formatos radiofónicos, convocamos este primer encuentro sobre la radio que viene. Una jornada para hablar de los nuevos creadores valencianos y las nuevas plataformas que utilizan, pero también de la radio pública que reabrirá pronto, su encaje territorial y qué papel tendrá la ciudadanía en las nuevas emisiones. Las actividades se realizarán en un entorno privilegiado, las instalaciones de Las Naves, espacio de creación contemporánea, el sábado 19 de noviembre. 

Programació

10:00 – 10:30 Presentación de las jornadas <Biblioteca>

10:30 – 12:00 ¿Qué es el movimiento del podcasting?

¿Es el podcasting el futuro de la radio? ¿Es ya el presente? ¿O es el complemento de la radio analógica? ¿Ha revolucionado la comunicación? El podcasting (Play On Demand – reproducir cuando se pide) es un fenómeno del siglo XXI y responde a la nueva forma de consumir información. 

La audiencia sigue un weblog donde el contenido es sonoro y periódico: se escucha cuando, donde y como quiere. Para que sea posible necesitan internet y un dispositivo móvil. Las suscripciones, además, permiten automatizar las descargas y mantener al oyente atento a las novedades. ¿Pero cuál es su importancia periodística y económica? ¿Cuál es el modelo de la radio por internet? ¿Es viable? Actualmente hay diversos ejemplos de éxito al podcasting español, Carne Cruda 2.0 o RadioCable son proyectos viables que han conseguido reunir un grapado de seguidores y números positivos en los resultados de ejercicios. <Biblioteca>

 • Raúl Terol, periodista y director de Llosa FM
 • Maria Jesus Espinosa, ninguno de proyectos de Podium Podcast (Cadena SER) y ex-subdirectora de la Extrarradio Podcast.
 • Rocío Gómez, periodista en Carne Cruda, anteriormente Radio 3
 • Isaac Baltanás, locutor de radio, podcaster y experto en marketing sonoro

12:00 – 13:30 Mesa redonda: Radio 3.0 en la nueva RTVV

La radio 3.0 está revolucionando el mundo de la radio, tanto es así que ya ha cambiado los hábitos de escucharla. Con la 3.0 se está consiguiendo abarcar a un público más extenso y dando posibilidades en la radio convencional de salvar su extinción. Debatiremos sobre cuál es la cabida que tendrá la radio 3.0 al nuevo ente autonómico. Sobre las radios locales, las radios universitarias. Y el futuro de nuestros estudiantes. <Biblioteca>

 • Júlio Gómez. Director radio el Olmo de Picassent, Presidente de la Red de Emisoras Municipales Valencianas. Vicepresidente de la Unión de periodistas.
 • Amàlia Garrigós, periodista y ex-presentadora de Radio 9 y El Mural Radio.
 • Guillermo López, profesor de la UV, periodista y presentador de Halcones y Palomas en Levante TV.
 • Àngels Álvarez, profesora en la UCH-CEU y directora de Radio UCH

13:30 -16:00 Comida y networking

16:00 – 17:00 Podcasting valenciano. Experiencias rápidas

Cinco podcasts valencianos explican su experiencia en 5 micro-charlas de 5 minutos. ¿Cuál es su proyecto y que los motiva a hacerlo? ¿Cómo fidelizan sus oyentes? ¿Cómo se financian? ¿Cuáles son sus planes de futuro? <Collaborative Space>

17:00 – 18:30 Programa especial de radio en directo

Presentado por Mario Sancho y Sénia Mulayali, se vertebrará con secciones elaboradas por los podcasts participantes en las jornadas: Reportaje cultural, actualidad y humor, viajes y festivales y cine y series de televisión. <Collaborative Space>

19:00 Clausura de jornadas <Collaborative Space>

podcasting-2-progra